Xây dựng và Vật liệu xây dựng

TS. FUSHIHARA HIROTA

HOÀ GIẢI VIÊN

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Đại diện, chuyên gia tư vấn đầu tư và pháp lý, Công ty TNHH Kokoro & Company 

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 

Tiến sỹ luật thực hành, ĐH Jyochi, Tokyo, Nhật Bản 

Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam 

Cử nhân khoa Ngoại ngữ, Đại học Jyochi, Tokyo, Nhật Bản

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

  • Đầu tư
  • Thương mại và dịch vụ 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT


Nội dung khác

Yong Eui Kim

HOÀ GIẢI VIÊN

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN

T.S Hà Công Anh Bảo

HOÀ GIẢI VIÊN

Th.S L.S Đoàn Hồng Sơn

HOÀ GIẢI VIÊN

LS. Cao Đăng Duy

HOÀ GIẢI VIÊN

LS. Lê Thế Hùng

HOÀ GIẢI VIÊN