Dệt may và Da giày

THS. LS.Trần Thị Thanh Huyền

Hoà giải viên

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Luật sư thành viên, Công ty luật NHQuang&Cộng sự

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội

Thạc sĩ Luật, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Hoà giải viên của Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) - Anh Quốc

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

 • Dệt may và Da giày
 • Xây dựng và Vật liệu xây dựng
 • Thực phẩm và Đồ uống
 • Công nghệ thông tin và Điện tử
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Vận tải đường thuỷ và Đóng tàu
 • Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Bảo hiểm
 • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Y tế và Dược phẩm

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT

 

File đính kèm

cv-vn_tran_thanh_huyen.pdf


Nội dung khác

NGUYỄN ĐOÀN THÔNG

Hòa giải viên

YUHO “RICHARD” KIM

HÒA GIẢI VIÊN

LÊ HƯNG LONG

HÒA GIẢI VIÊN

CAO THỊ HÀ GIANG

HÒA GIẢI VIÊN

Lê Vũ Nam

Hòa giải viên

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN