Xây dựng và Vật liệu xây dựng

Th.S. Nguyễn Trọng Khánh

Hoà giải viên

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Tư vấn Dự án, Liên hiệp Hợp tác xã Raiffeisen (CHLB Đức)

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 

 

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Hoà giải viên của Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) - Anh Quốc

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

  • Xây dựng và Vật liệu xây dựng
  • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
  • Thương mại và Dịch vụ
  • Quản trị doanh nghiệp

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT


Nội dung khác

NGUYỄN ĐOÀN THÔNG

Hòa giải viên

YUHO “RICHARD” KIM

HÒA GIẢI VIÊN

LÊ HƯNG LONG

HÒA GIẢI VIÊN

CAO THỊ HÀ GIANG

HÒA GIẢI VIÊN

Lê Vũ Nam

Hòa giải viên

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN