Hòa giải viên

Lựu chọn hòa giải viên

Hãy lựa chọn Hòa giải viên phù hợp nhu cầu giải quyết tranh chấp

Đội ngũ hòa giải viên

Đội ngũ hòa giải viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm

PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng

PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng

Tổng Thư ký VICMC

LS. Dương Thanh Minh

LS. Dương Thanh Minh

Hòa giải viên

Th.s. Nguyễn Thị Minh Huệ

Th.s. Nguyễn Thị Minh Huệ

Hòa giải viên

LS. Cao Đăng Duy

LS. Cao Đăng Duy

HOÀ GIẢI VIÊN

Nguyễn Ngọc Minh

Nguyễn Ngọc Minh

Hoà giải viên

MBA, LS. Nguyễn Hưng Quang

MBA, LS. Nguyễn Hưng Quang

Chủ tịch VICMC

TS.LS. Đỗ Minh Ánh

TS.LS. Đỗ Minh Ánh

Hoà giải viên

T.S Hà Công Anh Bảo

T.S Hà Công Anh Bảo

HOÀ GIẢI VIÊN