Hàng không

MBA.LS. Vũ Thị Quế

Phó Chủ tịch VICMC

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Công ty luật TNHH Rajah & Tann LCT

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Luật, Đại học Tsinghua (Trung Quốc)

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Andrew & Griggs (Hoa Kỳ)

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Hoà giải viên của Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) - Anh Quốc

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

 • Xây dựng và Vật liệu xây dựng
 • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Vận tải đường thuỷ và Đóng tàu
 • Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Năng lượng
 • Hàng không
 • Dệt may và Da giày
 • Thực phẩm và Đồ uống
 • Công nghệ thông tin và Điện tử

 

 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT

File đính kèm

cv_vu_thi_que_vicmc_vn_27_may19.pdf


Nội dung khác

Yong Eui Kim

HOÀ GIẢI VIÊN

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN

TS. FUSHIHARA HIROTA

HOÀ GIẢI VIÊN

T.S Hà Công Anh Bảo

HOÀ GIẢI VIÊN

Th.S L.S Đoàn Hồng Sơn

HOÀ GIẢI VIÊN

LS. Cao Đăng Duy

HOÀ GIẢI VIÊN