Xây dựng và Vật liệu xây dựng

MBA.LS. Ngô Quỳnh Anh

Hòa giải viên

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Luật sư điều hành, Công ty Luật EP Legal

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Luật, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cử nhân Tài chính & Kế Toán, ĐH Oklahoma, Hoa Kỳ

Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh, ĐH Hawaii, Hoa Kỳ 

Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

Tham gia khóa học CRM (Quản trị rủi ro Hợp đồng) ngành Dầu khí

Tham gia khóa học về Lãnh đạo và Quản trị ngành Dầu khí 

Tham gia khóa học về Hòa giải viên đồng tổ chức bởi VIAC, IFC, CEDR

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Hoà giải viên của Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) - Anh Quốc

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

  • Xây dựng và Vật liệu xây dựng
  • Năng lượng
  • Thương mại và Dịch vụ
 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT


Nội dung khác

Yong Eui Kim

HOÀ GIẢI VIÊN

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN

TS. FUSHIHARA HIROTA

HOÀ GIẢI VIÊN

T.S Hà Công Anh Bảo

HOÀ GIẢI VIÊN

Th.S L.S Đoàn Hồng Sơn

HOÀ GIẢI VIÊN

LS. Cao Đăng Duy

HOÀ GIẢI VIÊN