Xây dựng và Vật liệu xây dựng

LS. Lê Trọng Thêm

Hòa giải viên

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Luật sư Điều hành, Công ty Luật LTT & Lawyers

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội (Chuyên ngành Luật Quốc tế)

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Hoà giải viên của Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) - Anh Quốc

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

  • Xây dựng và Vật liệu xây dựng
  • Công nghệ thông tin và Điện tử
  • Thương mại và Dịch vụ
  • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
  • Quản trị doanh nghiệp
     

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT

 

File đính kèm

[vicmc]_cv_le_trong_them.pdf


Nội dung khác

NGUYỄN ĐOÀN THÔNG

Hòa giải viên

YUHO “RICHARD” KIM

HÒA GIẢI VIÊN

LÊ HƯNG LONG

HÒA GIẢI VIÊN

CAO THỊ HÀ GIANG

HÒA GIẢI VIÊN

Lê Vũ Nam

Hòa giải viên

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN