Xây dựng và Vật liệu xây dựng

LS. Lê Trọng Thêm

Hòa giải viên

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Luật sư Điều hành, Công ty Luật LTT & Lawyers

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội (Chuyên ngành Luật Quốc tế)

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Hoà giải viên của Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) - Anh Quốc

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

  • Xây dựng và Vật liệu xây dựng
  • Công nghệ thông tin và Điện tử
  • Thương mại và Dịch vụ
  • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
  • Quản trị doanh nghiệp
     

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT

File đính kèm

vicmc_cv_le_trong_them_vie.pdf


Nội dung khác

Yong Eui Kim

HOÀ GIẢI VIÊN

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN

TS. FUSHIHARA HIROTA

HOÀ GIẢI VIÊN

T.S Hà Công Anh Bảo

HOÀ GIẢI VIÊN

Th.S L.S Đoàn Hồng Sơn

HOÀ GIẢI VIÊN

LS. Cao Đăng Duy

HOÀ GIẢI VIÊN