Về chúng tôi

Giới thiệu chung

Là trung tâm hòa giải thương mại đầu tiên được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập vào ngày 20/12/2018, Trung tâm hòa giải thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) đã nhanh chóng đi vào hoạt động không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm mục đích đem đến cho cộng đồng kinh doanh thêm một phương án giải quyết tranh chấp lựa chọn. Ngoài việc thực hiện các hoạt động về hòa giải thương mại, VICMC còn chú trọng các hoạt động đào tạo, tập huấn về hòa giải.

VICMC có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và chi nhánh đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều hoà giải viên của VICMC được đào tạo chuyên sâu và cấp chứng nhận bởi các tổ chức hoà giải hàng đầu thế giới. VICMC luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu cung cấp cho cộng đồng kinh doanh các dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng hòa giải một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

  

 

Hội đồng sáng lập

 

 

Chủ tịch Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Luật sư sáng lập và điều hành Công ty luật NHQuang&Cộng sự

Ủy viên BCH Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL)

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Vương quốc Bỉ)

Cử nhân luật (Đại học luật Hà Nội)

Hoà giải viên của CEDR

 

Ông Nguyễn Hưng Quang    
     
 

Phó Chủ tịch Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Luật sư thành viên/ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty luật Rajah & Tann LCT

Cử nhân Luật (Đại học Tsinghua, Trung Quốc)

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Đại học Andrew & Griggs, Hoa Kỳ)

Hoà giải viên của CEDR

 Vũ Thị Quế    
     
 

Phó Chủ tịch Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Chủ tịch Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL)

Tiến sĩ Luật (Đại học QHQT Moscow MGIMO)

Đại sứ

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Bá Sơn    
     
 

Tổng thư ký Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam 

(VICMC)

Trưởng Khoa Luật, Đại học Ngoại thương

Ủy viên BCH Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL)

Tiến sĩ Luật (Đại học François Rabelais de Tours - CH Pháp)

Hoà giải viên của CEDR

 

 Nguyễn Minh Hằng    
     
 

Sáng lập viên Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam 

(VICMC)

Thành viên Công ty luật Phước & Partners

Trưởng ban Kiểm tra Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL)

Thạc sĩ (Viện Cao học Quốc tế học, Geneva - Thụy Sĩ)

Hoà giải viên của CEDR

Ông Lương Văn Lý    

 

Ban điều hành

Ban Điều hành gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và Uỷ viên điều hành. Số lượng thành viên Ban Điều hành có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng Sáng lập tùy theo nhu cầu công việc từng thời kỳ.

Ban thư ký

Ban Thư ký được thành lập để thực hiện các công việc hỗ trợ chuyên môn cho VICMC. Ban Thư ký sẽ trực tiếp điều hành quản lý văn phòng và thực hiện các yêu cầu của Hòa giải viên trong quá trình giải quyết tranh chấp theo Quy tắc Hòa giải của VICMC. Đứng đầu Ban thư ký là Tổng Thư ký.

 

 

Tổng thư ký Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam 

(VICMC)

Ủy viên BCH Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL)

Tiến sĩ Luật (Đại học François Rabelais de Tours - CH Pháp)

Trưởng Khoa Luật, Đại học Ngoại thương

Hoà giải viên của CEDR

 

 Nguyễn Minh Hằng    

Ban Cố vấn

Sẽ sớm được công bố

 

Điều lệ

Các thành viên sáng lập của Trung Tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (“VICMC”) quyết định thông qua và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của VICMC

Xem Điều lệ tổ chức và hoạt động của VICMC được đính kèm theo đây.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức và quản lý của VICMC bao gồm:

Đại hội Hòa giải viên; Hội đồng Sáng lập và Ban Cố vấn; Ban Điều hành; Ban Thư ký và Người đại diện theo pháp luật

Xem thêm chi tiết cơ cấu tổ chức tại Điều lệ của VICMC

 

Quy tắc đạo đức và ứng xử

Nội dung đang được xây dựng và sẽ tham vấn tại Đại hội Hoà giải viên theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VICMC

Thành tựu

Nội dung đang được cập nhật